Rekvalifikační kurzy
pro veřejnost

Naše kurzy, kromě akreditace MŠMT ČR, garantuje Centrum komplexní péče MUDr. Lenky Misiaczkové, CSc. Paní doktorka je špička v oblasti komplexní a psychosomatické medicíny a svým jménem se zavazuje za odbornou kvalitu kurzů. Této garance si velmi vážíme a zároveň cítíme velkou odpovědnost za hodnotu předávaných informací. Studenti tak mají jistotu, že naše kurzy mají nejvyšší možnou odbornou úroveň.