Obchodní podmínky a reklamce

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád

Reklamační protokol


Řešení sporů

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Informace pro spotřebitele

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Informace o využívání osobních údajů

Vyplněním a odesláním přihlášky na naše vzdělávací akce vyjadřujete svůj souhlas s použitím Vámi poskytnutých osobních údajů, a to výhradně za účelem kontaktování Vaší osoby. Pokud si nepřejete, aby Vaše údaje byly takto zpracovány, není bohužel možné se na námi pořádané vzdělávací akce přihlásit. Bližší informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech se zpracováním souvisejících jsou uvedeny na stránkách: www.yoda-institut.cz.