Jaký je rozdíl mezi seminářem a kurzem?

Školící centrum Yoda institut pořádá tzv. rekvalifikační kurzy (trenér fitness, instruktor zdravotní TV, Poradce pro výživu) a také kratší semináře, většinou na 1-2 dny, kde se lektor věnuje konkrétnímu tématu.

Kdy probíhá výuka?

Infomace o výukových dnech jsou vždy u detailu termínu konkrétního kurzu.

Je nutná 100% účast na přednáškách?

Ne, oficiálním minimem je absolvování minimálně 80% docházky.

Jaká je délka kurzů?

Všechny naše rekvalifikační kurzy jsou optimálně stavěny na dobu 1-2 měsíce. Nejzazší termín dokončení kurzu je 6 měsíců od začátku.

Je možné, přihlásit se na kurz i po uzávěrce nebo v průběhu kurzu?

Ano, začátek studia je vyloženě na individuální dohodě. V případě volných míst přijímáme studenty i po uzávěrce přihlášek nebo již v průběhu kurzu.

Je nutné, dodržovat vypsané termíny výuky, nebo se dají zmeškané přednášky něják nahradit?

Za příplatek je možná dohoda na individuálním opakování za zameškané lekce.

Je také možná vyloženě individuální varianta kurzu?

Ano, tuto variantu umožňujeme u kurzů Trenér fitness a Instruktor zdravotní TV. V takovém případě je nutné, přihlášení dvou osob a časově se snažíme zcela přizpůsobit, požadavkům studentů. Kurz může trvat 1-6 měsíců, v závislosti na zvládnutí učiva.

Učí na kurzu vždy více lektorů nebo třeba jen jeden?

Na kurzu se vždy střídají minimálně 3-4 lektoři tak, aby byla optimálně pokryta celá problematika a studentům se dostalo více pohledů na věc.

K čemu opravňuje certifikát, vydávaný vaší školou?

Na základě získaného osvědčení můžete začít provozovat vázanou živnost poskytování tělovýchovných a sportovních služeb nebo provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, sloužících k regeneraci a rekondici. Dále můžete pracovat jako osobní trenér nebo instruktor ve všech wellness a fitness centrech a vést skupinové lekce.

Jaké sportovní předpoklady musí uchazeč splňovat?

Prakticky žádné. Kurzy jsou sestaveny tak, aby je zvládl i vyložený nesportovec. Po ukončení kurzu jsou absolventi schopni samostatně pracovat ve fitku jako osobní trenéři.

Dokončí kurz každý?

Ne. Dokončení kurzu je podmíněno úspěšným splněním zápočtů v průběhu kurzu a závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška není snadná, zakládáme si na tom, pouštět do světa trenéry a poradce s výbornými znalostmi, kteří zajistí klientům kvalitní a bezpečný trénink nebo výživové poradenství.

Jaký je rozdíl mezi licencemi Instruktor fitness a Trenér fitness II. třídy ?

Žádný. V současnosti jsou všechny licence sjednoceny pod názvem Instruktor fitness. Označení Trenér fitness II. třídy vychází z minulosti, kdy byly tyto licence rozděleny do tří tříd. Současné licence Instruktor fitness tudíž odpovídají dřívější licenci II. stupně.

Mohu po Vašem kurzu pokračovat ve studiu nejvyšší trenérské licence na FTVS UK?

Ano, licence Instruktor fitness opravňuje ke přijetí na studium nejvyšší licence Trenér fitness a kulturistiky I. stupně na FTVS UK.

Proč bych si měl/a vybrat kurz v Yoda institutu, jakou nabízíte výhodu proti konkurenci?

Naše kurzy jsou unikátní tím, že výuka probíhá v malých skupinách studentů (v drtivé většině do 10ti účastníků), mimořádně širokou tematickou obsáhlostí kurzů a mimořádně kvalitními lektory, kteří vysvětlují danou problematiku polopaticky a naprosto pochopitelně. Na většině našich kurzů potkáte i přední specialisty ČR v jejich oborech.