Důležitost CORE při každé aktivitě

Cvičení na střed těla, moderně označované jako CORE trénink, je dnes již poměrně hodně využíváno i ve světě fitness. Správná aktivace CORE představuje oporu pro naši páteř a je důležitá jak při léčení funkčních poruch páteře, tak i v prevenci před bolestmi zad. Lidé si v této souvislosti, bohužel, často představí cvičení na balančních podložkách a pravděpodobně nejvíce využívaným cvikem je pak vzpor na loktech, tzv. prkno. Tyto cviky se často používají bez znalosti základních principů aktivace středu těla. Představa, že labilní plochy nám samy zajistí zapojení core je naprosto mylná. Při zařazení náročných cviků, jako je např. zmíněné prkno, u velké části cvičenců dojde k tomu, že velkou část aktivity přeberou povrchové vrstvy svalů. Tyto vrstvy jsou, u naprosté většiny z nás, funkčně přetížené a posilováním v nesprávných polohách je přetěžujeme ještě více. Výsledkem pak je, že střed těla se zapojí minimálně a dosáhneme přesného opaku, než je zlepšení stability.

Abychom více pochopili funkci a důležitost aktivního středu, je nutná trocha anatomie. To, co se dnes moderně označuje jako CORE není nic jiného než Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP), který je v posledních 15ti letech ve fyzioterapii skloňovaným pojmem snad ve všech pádech. Stabilizační systém pronikl do povědomí terapeutů již koncem roku 1990. V této době se objevily studie, zabývající se změnou aktivity svalstva trupu při úrazech v oblasti bederní páteře a u pacientů s chronickými bolestmi zad. Problematika HSSP je tak složitá, že autoři nejsou jednotní v tom, jaké svaly se sem zařazují. Nejčastěji se uvádí, že do HSSP zařazujeme:

Bránici,

Svaly břišní,

Hluboké svaly zádové,

Svaly pánevního dna.

Komplex HSSP je popisován, jako ucelená funkční jednotka, jejíž složky jsou na sobě závislé. Pokud jedna složka není správně aktivována, negativně to ovlivní celou funkci HSSP. Hlavní funkcí této jednoty je zajištění stability páteře - tj. aktivní držení jednotlivých segmentů těla proti vnějším silám, v běžném životě zejména proti síle gravitace. Síla, která na páteř působí, je nejmenší v poloze lehu. Naopak, největší silové zatížení působí při sezení a ještě větší při předklonu. Při nesprávném držení těla se jednotlivé páteřní segmenty dostávají do decentrovaného postavení a zatížení se dále zvyšuje. Ještě větší síly na páteř působí při zvedání břemen. Následkem zvýšeného působení těchto sil je výrazně zvýšené opotřebení naší páteře. Dle některých zdrojů nám správná aktivace stabilizačního systému pomáhá, zmírnit sílu, působící na meziobratlové ploténky, v řádu až 40% ! Posilování HSSP je nesmírně důležité při přípravě sportovců, jednostranně pracujících lidí i lidí se sedavým nebo výrazně pasivním zaměstnáním. To je prakticky celá populace, která by měla dbát na kompenzaci sportovního nebo pracovního zatížení. Ve finále je tedy jedno, jestli se jedná o vrcholového vzpěrače nebo nesportující sekretářku, která celý den prosedí v kanceláři. Posilování HSSP bude, v prevenci před zraněním, důležité úplně pro každého.

 

Zdroje:

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, katedra tělesné a sportovní výchovy [online prezentace], [vid. 2015-12-12]. Dostupné z: http://tv3.ktv-plzen.cz/zdr/zdr-teorie/hluboky-stabilizacni-system-patere.html

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, [online prezentace], [vid. 2015-12-12], dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/balcvic/web/pages/04-hluboky-stabilizacni-system.html

Author: Yoda institut