Jak vybrat kvalitního fitness trenéra?

To je otázka, kterou si možná pokládá mnoho z Vás. Pokusím se zde shrnout několik zásadních věcí, které jsou, podle mého názoru, nezbytné při volbě fitness instruktora. Především je nutné, uvědomit si fakt, že každá profese, která se v jakékoliv podobě zabývá lidským tělem (trenér, dietolog, lékař, masér, fyzioterapeut...), může naprosto zásadním způsobem, ovlivnit zdravotní stav klienta jak v pozitivně, tak bohužel i negativně. Zdraví by tedy vždycky mělo být "až" na prvním místě. Pokud si totiž špatně vyberete např. instalatéra, který Vám doporučí nekvalitní trubky, může Vám maximálně prasknout vodovod a největším problémem, který budete řešit budou vytopení sousedi. Naproti tomu, pokud si špatně vyberete trenéra, který doporučí nevhodné cviky, můžete skončit se sešroubovaným ramenem, kolenem, páteří nebo jiným problémem. Tento problém Vás, s hodně velkou pravděpodobností, bude omezovat po zbytek života a to i přes velký pokrok v medicíně. Toto může potvrdit téměř každý, kdo někdy měl větší zranění. Každý trenér by tedy měl brát v úvahu zdravotní stránku věci a volit takové cviky, které daného jedince "nepoškozují". Co tedy při výběru trenéra zohlednit?

1) Chtějte vidět trenérovu licenci

Může se to zdát jako bezvýznamný a zbytečný krok, ale i když to někomu může znít naprosto šíleně, stále se v našich fitness centrech pohybuje mnoho trenérů, kteří pro svoji činnost nemají naprosto žádnou kvalifikaci. Je to, bohužel, obrázek žalostné situace ve fitcentrech, která v mnoha případech naprosto žádným způsobem nehlídají, co trenéři se svými klienty provádějí a jestli vůbec mají pro výkon své profese náležité oprávnění.

2) Zjistěte si o trenérovi co nejvíce

Každý trenér se specializuje na jiný typ tréninku, (zdravotně-funkční, kondiční, silový, redukční, objemový atp.) a vždy tedy záleží na Vašem konkrétním cíli. Jinak se musí pracovat s klientem, který chce přibrat svalovou hmotu nebo připravit na soutěž v silovém trojboji a jinak s klientem, který chce zbavit bolesti zad a cvičit především pro zdraví. Dalším důležitým bodem je ověření toho, jestli se trenér v oboru vzdělává na nadstavbových kurzech a seminářích. Je důležité, aby byl trenér tzv. v obraze a sledoval nejnovější informace ze světa pohybu.

3) Vyžadujte rozbor pohybového aparátu.

Naprosto zásadní věc, kterou by měl ovládat každý trenér. Součástí rozboru by měl být základní zdravotní dotazník, u kterého se trenér ptá na případná skrytá onemocnění, úrazy, operace, jak je klient zvyklý sportovat, jaké má zaměstnání a další nezbytné informace. Při samotné diagnostice pohybového aparátu se pak jedná se o celou sérii testů v určitých cvičebních polohách, na jejímž základě se zjišťuje, jak jsou na tom jednotlivé svalové skupiny u konkrétního klienta. Tyto testy by měly proběhnout ve statických (protahovací pozice) i dynamických (posilovací pozice) polohách. Dále by měla být součástí pohledová diagnostika (stoj čelem, zády, bokem) a diagnostika základních pohybových stereotypů jako je chůze nebo sed. Trenér při těchto testech zkoumá, jakým způsobem se jednotlivé partie zapojují do svalových souher a jaký cvik by mohl být pro daného jedince nejvhodnější. Každý z nás je jedinečný a teprve po důkladném zhodnocení zdatnosti klienta se může stavět cvičební plán. Bez diagnostiky ze strany trenéra se vždy jedná pouze o střílení cviků tzv. "od boku".

4) Vyžadujte vysvětlení souvislostí

Chtějte se o sobě dozvědět co nejvíce. Vyžadujte tedy vysvětlení výsledku diagnostiky a postupu sestavení cvičebního plánu. Každý zkušený trenér by Vám mě být schopen vysvětlit, z jakého důvodu zařadil do cvičebního programu konkrétní cvik. Měli byste se dozvědět, proč je pro Vás vhodný a důležitý. Spousta trenérů nezná základní svalovou anatomii a je to chyba, protože pak nejsou schopni, zdůvodnit zařazení cviků. Zásadním bodem, který by měl proběhnout v dostatečné délce, je závěrečný strečink.

5) Pozor na délku tréninkové jednotky

Nevěřte řečem, že kvalitní tréninková jednota může trvat jen 30 minut. Vhodná délka tréninkové jednotky je 60-90 minut v závislosti na konkrétním jedinci. Ta by měla naprosto vždy obsahovat i  závěrečný strečink, který je nezbytnou součástí tréninku a měl by trvat minimálně 15 minut.

6) Využijte mezioborovou spolupráci

Ptejte se na to, jestli trenér pracuje sám nebo má spolupracující kolegy. Dobrý trenér by Vám měl být vždy schopen poradit s výběrem nutričního specialisty, fyzioterapeuta nebo lékaře. Je to z důvodu, že problematika lidského těla je tak složitá, že ji jednoduše nemůže obsáhnout jen jeden člověk.

To je ve stručnosti to, co by měl každý, kdo je ochoten si trenéra zaplatit, vyžadovat. Dále je nutné, upozornit na trenéry s "neuvěřitelně" širokým zásobníkem cviků, který s oblibou využívají. Zde je dobré mít na paměti, že méně je někdy více. Člověk, který se v této oblasti nepohybuje, není dost dobře schopen posoudit, jestli je pro něj daný cvik vhodný nebo ne. Zrádné je i to, že se např. člověk po návratu k jakémukoliv pohybu začne cítit lépe. To ale v konečném důsledku nemusí znamenat, že cvičební plán je navržen optimálně a může se jednat pouze o přirozenou reakci těla na pohyb. Tedy činnost, na kterou je původně stavěné. Vyžadujte za svoje peníze kvalitní služby ať se, podle mého názoru, poměrně nepříznivá situace ohledně vzdělání fitness trenérů skutečně změní!

 

Author: Jiří Kalina